за Христос

Лука 13:1-9   

1 Призив за покаяние
В същото време присъстваха някои, които известиха на Исус за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им.
2 И Той им отговори: Мислите ли, че тези галилеяни са били най-грешни измежду всички галилеяни, понеже са пострадали така?
3 Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.
4 Или мислите ли, че онези осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха по-големи престъпници от всички човеци, които живеят в Йерусалим?
5 Притча за безплодната смокиня
Каза и тази притча: Някой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод на нея, но не намери.
6 И каза на лозаря: Ето, три години вече идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечи я, защо да изтощава земята?
7 А той му отговори: Господарю, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор;
8 и ако след това даде плод, добре, но ако не даде, ще я отсечеш.
9 И една събота Той поучаваше в една от синагогите;
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24