за Христос

Лука 13:1-17   

1 Призив за покаяние
В същото време присъстваха някои, които известиха на Исус за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им.
2 И Той им отговори: Мислите ли, че тези галилеяни са били най-грешни измежду всички галилеяни, понеже са пострадали така?
3 Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.
4 Или мислите ли, че онези осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха по-големи престъпници от всички човеци, които живеят в Йерусалим?
5 Притча за безплодната смокиня
Каза и тази притча: Някой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод на нея, но не намери.
6 И каза на лозаря: Ето, три години вече идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечи я, защо да изтощава земята?
7 А той му отговори: Господарю, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор;
8 и ако след това даде плод, добре, но ако не даде, ще я отсечеш.
9 И една събота Той поучаваше в една от синагогите;
10 и, ето, една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощ за осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи.
11 А Исус, като я видя, повика я и й каза: Жено, освободена си от твоята немощ.
12 И положи ръце на нея; и начаса тя се изправи и славеше Бога.
13 А началникът на синагогата, като негодуваше, че Исус я изцели в събота, заговори на множеството: Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден.
14 Но Господ му каза: Лицемери! В събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и не го ли завежда да го напои?
15 А тази Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?
16 И като каза това, всичките Му противници бяха посрамени и цялото множество се радваше за всички славни дела, които се вършеха от Него.
17 Притча за синаповото зърно и кваса
(Мат. 13:31-32; Марк 4:30-32)

Тогава каза: На какво прилича Божието царство и на какво да го уподобя?
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24