за Христос

Лука 12:7,8,10,12,28,30,31,32,33,37,38,43,48   

7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте; вие сте много по-скъпи от врабчета.
8 И ви казвам: Всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;
10 И на всеки, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости.
12 Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.
28 И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловерци!
30 защото всичко това търсят народите на света; а вашият Отец знае, че се нуждаете от това.
31 Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.
32 Не бой се, малко стадо, защото вашият Отец благоволи да ви даде царството.
33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не се износват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец го изяжда.
37 Блажени онези слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи.
38 И ако дойде на втора стража или на трета стража и ги намери така, блажени са онези слуги.
43 Блажен онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така.
48 А онзи, който не е знаел и е направил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще изискват.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24