за Христос

Лука 11:42-52   

42 Но горко на вас, фарисеи! Защото давате десятък от джоджена, от седефчето и от всякакъв зеленчук, а пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тези неща трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате.
43 Горко на вас, фарисеи! Защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите.
44 Горко на вас! Защото сте като гробове, които не личат и по които човеците ходят, без да знаят.
45 И един от законниците Му отговори: Учителю, като казваш това, и нас обиждаш.
46 А Той каза: Горко и на вас, законниците, защото товарите хората с бремена, които трудно се носят; а вие сами нито с един пръст не се допирате до тежестите.
47 Горко на вас! Защото градите гробниците на пророците, а бащите ви ги избиха.
48 И така, вие свидетелствате за делата на бащите си и се съгласявате с тях; защото те ги избиха, а вие им градите гробниците.
49 Затова и Божията премъдрост каза: Ще им пращам пророци и апостоли и едни от тях ще убият и гонят,
50 за да се изиска от това поколение кръвта на всички пророци, която е проливана от създанието на света -
51 от кръвта на Авел до кръвта на Захария, който загина между олтара и светилището. Да! Казвам ви, ще се изиска от това поколение.
52 Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте и на влизащите попречихте.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24