за Христос

Завръщането на седемдесетте ученици
И седемдесетте се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват.

Слушай Лука 10:17
Лука 10:17

Препратки:

Други преводи на Лука 10:17: