за Христос

Упреци към непокаялите се градове
(Мат. 11:20-24)

Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна те биха се покаяли, седнали във вретище и пепел.

Слушай Лука 10:13
Лука 10:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 10:13

Тези думи напомнят на Исус за три галилейски града, които са били много по-облагодетелствани от който и да било друг град. В тях хората са видели Исус да извършва великите Си чудеса по техните улици със собствените си очи; чули са благодатните слова на Неговото учение от собствените Му уста; и въпреки това са Го отхвърлили. Ако чудесата, извършени в Хоразин и Витсаида, бяха направени в древните Тир и Сидон, тези крайморски градове щяха отдавна дълбоко да се покаят. Но заради коравосърдечието на тези галилейски градове, които са останали безчувствени към делата на Исус, тяхното наказание ще бъде по-тежко от наказанието на Тир и Сидон. Историята по: казва, че унищожението на Хоразин и Витсаида е било толкова опустошително, че днес няма и следа от мястото, където са се намирали.

Други преводи на Лука 10:13:

Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако всички чудеса, които извърших във вас, бяха станали в Тир и Сидон, хората там отдавна да са се покаяли, да са се облекли с власеници и да са посипали главите си с пепел.
/Съвременен превод 2004/
Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон чудесата, които се извършиха във вас, те отдавна биха се покаяли, седящи във вретище и пепел.
/Верен 2002/
Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна те биха се покаяли, седнали във вретище и пепел.
/Библейско общество 2000/
Горко ти Хоразине! горко ти Витсаидо! защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна те биха се покаяли, седящи във вретище и пепел.
/Протестантски 1940/
Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон чудеса, които станаха у вас, отдавна те, седнали във вретище и пепел, биха се покаяли;
/Православен/
Горко тебе, Хоразине! горко тебе, Витсаидо! защото ако беха били в Тир и Сидон бившите между вас чудеса, отдавна би се покаяли, седеще във вретище и пепел.
/Цариградски/
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.
/KJV/