за Христос

Лука 10:1-16   

1 Изпращането на седемдесет ученици
(Мат. 9:37-38)

След това Господ определи други седемдесет души и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място, където сам Той щеше да отиде.
2 И им каза: Жътвата е изобилна, а работниците малко; затова се молете на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата Си.
3 Идете: ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.
4 Не носете нито кесия, нито торба, нито обувки и никого по пътя не поздравявайте.
5 И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на този дом!
6 И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него; но ако няма, ще се върне към вас.
7 И в същата къща отсядайте и яжте и пийте каквото ви сложат; защото работникът заслужава своята заплата. Недейте се премества от къща в къща.
8 Когато влизате в някой град и те ви приемат, яжте каквото ви сложат
9 и изцелявайте болните в него, и им казвайте: Божието царство е наближило до вас.
10 А като влезете в някой град и те не ви приемат, излезте на улиците му и кажете:
11 И праха, който е полепнал по краката ни от вашия град, отърсваме; но това да знаете, че Божието царство е наближило.
12 Казвам ви: По-леко ще бъде наказанието на Содом в онзи ден, отколкото на този град.
13 Упреци към непокаялите се градове
(Мат. 11:20-24)

Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна те биха се покаяли, седнали във вретище и пепел.
14 Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас.
15 И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще се провалиш!
16 Който слуша вас, Мене слуша; и който отхвърля вас, Мен отхвърля; а който отхвърля Мен, отхвърля Онзи, Който Ме е пратил.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24