за Христос

Левит 5   

1 Ако някой съгреши в това, че в качеството на свидетел в някое дело чуе, че го попитат под клетва дали е видял или знае за работата, а той не каже, тогава ще носи отговорност за беззаконието си.
2 Или ако някой се допре до каквото и да е нечисто нещо, било труп на нечисто животно или труп на нечист добитък, или труп на нечисто пълзящо, и ако не му е известно, че е нечист, пак ще бъде виновен.
3 Или ако се докосне до човешка нечистота; или каквато и да е причината на нечистотата, чрез която някой се осквернява, и ако това е сторено несъзнателно, то, щом узнае за него, ще бъде виновен.
4 Или ако някой се закълне и обяви необмислено, че ще направи някакво зло или добро нещо, то каквото и да обяви човек необмислено с клетва и стане без знанието му, когато той узнае, ще бъде виновен за едно от тях.
5 А когато стане виновен за едно от тези неща, нека изповяда онова, в което е съгрешил;
6 и нека принесе на Господа жертва за престъплението си, за греха, който е извършил, женско агне или яре от стадото в принос за грях; и свещеникът да направи умилостивение за него поради греха му.
7 Но ако не може да си позволи да принесе овца или коза, то за греха, който е извършил, нека принесе на Господа две гургулици или две гълъбчета - едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне.
8 Да ги донесе на свещеника, който да принесе първо онзи принос, който е за грях, като пречупи главата от шията му, но без да я откъсне;
9 и от кръвта на приноса за грях да поръси отстрани на жертвеника; а останалото от кръвта да изцеди в подножието на жертвеника; това е принос за грях;
10 а второто да направи всеизгаряне според разпоредбите. Така свещеникът да направи умилостивение за него поради греха, който е извършил, и ще му се прости.
11 Но ако не е в състояние да донесе две гургулици или две гълъбчета, тогава съгрешилият да донесе в принос за себе си една десета от ефа чисто брашно в принос за грях; да не го полива с елей, нито да сложи на него тамян, защото е принос за грях.
12 Да го донесе на свещеника; и свещеникът да вземе от него една пълна шепа за спомен и да го изгори на жертвеника, както се изгарят приносите чрез огън на Господа; това е принос за грях.
13 Така свещеникът да направи умилостивение за него поради греха, който е извършил в някои от тези неща, и ще му се прости; а останалото да бъде за свещеника, както хлебната жертва.
14 Господ каза още на Моисей:
15 Ако някой наруши закона, като неволно съгреши относно посветените на Господа вещи, то за престъплението си да принесе на Господа овен от стадото без недостатък, достатъчен, според твоята оценка в сребърни сикъла по сикъла на светилището, за принос за вина;
16 и в каквото е съгрешил относно посветените вещи, нека го плати и нека му прибави една пета, която да даде на свещеника; и свещеникът да направи умилостивение за него чрез принесения за престъпление овен и ще му се прости.
17 Ако някой съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, макар че не го е знаел, пак ще бъде виновен и ще носи беззаконието си.
18 Затова нека принесе при свещеника овен от стадото без недостатък, достатъчен, според твоята оценка, за принос за вина; и свещеникът да направи умилостивение за него поради престъплението, което е извършил несъзнателно, и ще му се прости.
19 Това е принос за вина; защото човекът без съмнение е виновен пред Господа.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27