за Христос

Левит 4   

1 Господ каза още на Моисей:
2 Кажи на израелтяните: Ако някой съгреши несъзнателно, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави -
3 ако помазаният свещеник съгреши, така че народът да бъде въведен в престъпление, тогава за греха, който е извършил, нека принесе на Господа теле без недостатък в принос за грях.
4 Нека приведе телето при входа на шатъра за срещане пред Господа, нека положи ръката си върху главата на телето и нека го заколи пред Господа.
5 Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на телето и да я принесе при шатъра за срещане;
6 и свещеникът да натопи пръста си в кръвта и от кръвта да поръси пред завесата на светилището седем пъти пред Господа.
7 Свещеникът да сложи от кръвта и върху роговете на жертвеника за благоуханното кадене, който е пред Господа в шатъра за срещане; тогава да излее цялата кръв на телето в подножието на жертвеника за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.
8 И да извади цялата тлъстина на принесеното за грях теле: тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е върху вътрешностите,
9 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на черния дроб (което да извади до бъбреците,
10 както се изважда от телето за мирната жертва); и свещеникът да ги изгори на жертвеника за всеизгаряне.
11 А кожата на телето, всичкото му месо, с главата и краката му, и вътрешностите и нечистотиите му,
12 т. е. цялото теле да изнесе вън от стана на чисто място, където се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва с огън; където се изсипва пепелта, там да се изгори.
13 Ако цялото общество израелтяни съгрешат несъзнателно, като извършат нещо, което Господ е заповядал да не се прави, и стават виновни, а това нещо бъде укрито от очите на обществото,
14 когато се узнае грехът, който са извършили, тогава обществото да принесе теле в принос за грях и да го приведе пред шатъра за срещане;
15 и старейшините на обществото да положат ръцете си върху главата на телето пред Господа; и да заколят телето пред Господа.
16 Тогава помазаният свещеник да внесе от кръвта на телето в шатъра за срещане;
17 и свещеникът, като натопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа.
18 Да сложи от кръвта и върху роговете на жертвеника, който е пред Господа, в шатъра за срещане; после да излее цялата кръв в подножието на жертвеника за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.
19 Да извади цялата му тлъстина и да я изгори на жертвеника.
20 И с това теле да направи така, както направи с онова, което беше принос за грях; така да направи с това теле; и свещеникът да направи умилостивение за тях и ще им се прости.
21 И да изнесе телето вън от стана и да го изгори, както изгори първото теле; това е принос за грях от името на обществото.
22 А когато някой първенец съгреши, като несъзнателно извърши нещо, което Господ, неговият Бог, е заповядал да не се прави, и стане виновен,
23 ако му бъде посочен грехът, който е извършил, то за приноса си да донесе козел без недостатък;
24 и да положи ръката си върху главата на козела и да го заколи на мястото, където колят всеизгарянето пред Господа; това е принос за грях.
25 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да я сложи върху роговете на жертвеника за всеизгаряне, и тогава да излее кръвта му в подножието на жертвеника за всеизгаряне;
26 и цялата му тлъстина да изгори на жертвеника, както тлъстината на мирната жертва; така свещеникът да направи умилостивение за него поради греха му и ще му се прости.
27 Ако пък някой от народа съгреши несъзнателно, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, и стане виновен,
28 ако му бъде посочен грехът, който е извършил, то за греха, който е извършил, да принесе коза без недостатък;
29 и да положи ръката си върху главата на приноса за грях, и да заколи приноса за грях на мястото на всеизгарянето.
30 Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да я сложи върху роговете на жертвеника за всеизгаряне, и тогава да излее цялата му кръв в подножието на жертвеника.
31 И да извади цялата му тлъстина така, както се изважда тлъстината от мирната жертва; и свещеникът да я изгори на жертвеника за благоухание на Господа; така свещеникът да направи умилостивение и ще му се прости.
32 Или ако принесе агне в принос за грях, то да принесе женско животно без недостатък;
33 и да положи ръката си върху главата на приноса за грях и да го заколи в принос за грях на мястото, където колят всеизгарянето.
34 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да я сложи върху роговете на жертвеника за всеизгаряне, и тогава да излее цялата му кръв в подножието на жертвеника.
35 И да извади цялата му тлъстина така, както се изважда тлъстината от агнето на мирната жертва; и свещеникът да ги изгори на жертвеника, както се изгарят приносите чрез огън на Господа; така свещеникът да направи умилостивение за греха, който е извършил, и ще му се прости.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27