за Христос

Левит 3   

1 Ако приносът му е мирна жертва и го принесе от едрия добитък, то, било че принесе пред Господа мъжко или женско животно, трябва да бъде без недостатък.
2 Нека положи ръката си върху главата на жертвоприношението си и нека го заколи при входа на шатъра за срещане; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят жертвеника наоколо с кръвта.
3 И от мирната жертва нека принесе в жертва чрез огън на Господа тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е върху вътрешностите,
4 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на черния дроб (което ще извади до бъбреците);
5 и Аароновите синове да изгорят всичко това на жертвеника, над всеизгарянето, което е върху дървата на огъня; това е жертва чрез огън, благоуханна на Господа.
6 Ако приносът му за мирна жертва на Господа е от стадото, било че принесе мъжко или женско животно, трябва да е без недостатък.
7 Ако принесе агне, нека го принесе пред Господа.
8 Като положи ръката си върху главата на приноса си, нека го заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят жертвеника наоколо с кръвта му.
9 И от мирния принос нека принесе в жертва чрез огън на Господа тлъстината му, цялата опашка (която да извади чак от гръбнака), тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е върху вътрешностите,
10 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на черния дроб (което да извади до бъбреците);
11 и свещеникът да ги изгори на жертвеника; това е храна, пожертвана чрез огън на Господа.
12 А ако приносът му е коза, то да я принесе пред Господа.
13 Като положи ръката си върху главата й, нека я заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят жертвеника наоколо с кръвта й.
14 И от нея нека принесе за жертва чрез огън на Господа тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е върху вътрешностите,
15 и свещеникът да ги изгори на жертвеника. Това е храна, пожертвана чрез огън за благоухание; цялата тлъстина принадлежи на Господа.
16 Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища да не ядете нито тлъстина, нито кръв.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27