за Христос

Левит 26:4-13,42,44,45   

4 тогава ще ви давам дъждовете на времето им и земята ще дава плодовете си, и полските дървета ще дават плода си.
5 Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и ще живеете безопасно в земята си.
6 Ще давам мир на земята и ще си лягате, и никой няма да ви плаши; и ще изтребя лошите зверове от земята и меч няма да мине през земята ви.
7 Ще гоните неприятелите си и те ще падат пред вас от меч.
8 Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди; и неприятелите ви ще падат пред вас от меч.
9 Аз ще погледна благоприятно към вас, ще увелича броя ви, ще ви размножа и ще утвърдя завета Си с вас.
10 Ще ядете от миналогодишно жито, да! Ще извадите старото, за да наместите новото.
11 Още ще поставя скинията Си сред вас; и няма да се погнуся от вас.
12 Ще ходя между вас и ще бъда вашият Бог, и вие ще бъдете Мой народ.
13 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от земята на египтяните, за да не им робувате; и строших жеглите на ярема ви и ви направих да ходите изправени.
42 тогава ще си спомня завета Си с Яков; още завета Си с Исаак и завета Си с Авраам ще си спомня; ще си спомня и земята.
44 Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги отхвърля, нито ще се отвратя от тях дотолкова, че да ги изтребя и да наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ, техен Бог;
45 но заради тях ще си спомня завета, който сключих с праотците им, които съм извел от Египетската земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Йехова.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27