за Христос

Левит 25   

1 Закони за съботната и юбилейната година
Господ каза още на Моисей на Синайската планина:
2 Кажи на израелтяните: Когато влезете в земята, която Аз ви дам, самата земя да спазва събота за Господа.
3 Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;
4 а седмата година да бъде събота за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.
5 Да не жънеш и саморасло жито, нито да обираш грозде от нерязано лозе; да бъде година за тържествена почивка на земята.
6 Произведеното през тази събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е заселил при тебе;
7 на добитъка ти и на животните, които са в земята ти, всички нейни произведения ще бъдат за храна.
8 Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, и като ти мине времето на седем седмици от години, т. е. четиридесет и девет години,
9 тогава, на десетия ден от седмия месец, да надуеш празничните рогове; в деня на умилостивението да накарате да се затръби по цялата ви земя.
10 И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение по цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей - всеки да се върне на имота си и всеки да се върне при семейството си.
11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе.
12 Защото това е юбилей; той нека бъде свят за вас; от полето да се храните с произведеното от него.
13 В тази юбилейна година да се върнете в имота си.
14 И ако продадеш нещо на ближния си или купиш нещо от ближния си, не се онеправдавайте едни други;
15 а според годините, които остават след юбилея, да купуваш от ближния си; и според годините, които остават за събирането на плода, да ти продава.
16 Според броя на годините ще повишиш цената му и според броя на годините ще понижиш цената му; защото той ти продава според броя на реколтите.
17 Да не се мамите едни други; а да се боиш от своя Бог; защото Аз съм Йехова, вашият Бог.
18 И така, да изпълнявате наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги вършите, за да живеете безопасно на земята.
19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно на нея.
20 И ако попитате: Какво ще ядем в седмата година, като не посеем, нито съберем плодовете си?
21 Тогава ще заповядам така да бъде благословена за вас шестата година, че ще роди плод за три години.
22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година; докато се съберат нейните плодове, ще ядете старите запаси.
23 Земята да не се продава завинаги, понеже земята е Моя; защото вие сте пришълци и заселници при Мене.
24 Затова в цялата земя, която притежавате, позволявайте откупуване на земята.
25 Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от имота си, нека дойде най-близкият му сродник и да откупи онова, което брат му е продал.
26 Но ако човекът няма сродник да го откупи и като се замогне, сам да намери с какво да го откупи,
27 тогава нека сметне годините от продажбата му и нека върне излишъка на онзи, на когото го е продал, и нека получи имота си обратно.
28 Но ако не може да намери, колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилея да бъде освободено и той да се върне на имота си.
29 Ако някой продаде къщата за живеене в град, ограден със стени, тогава може да я откупи в разстояние на една цяла година от продажбата й; за една цяла година той ще има право да я откупи.
30 Но ако не бъде откупена до изтичането на една цяла година, тогава онази къща, която е в крепостен град, да бъде потвърдена завинаги на купувача й във всичките му поколения, по време на юбилей да не се освобождава.
31 Но къщите в неоградените села да се смятат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.
32 Обаче в левитските градове левитите могат по всяко време да откупуват къщите в градовете, които притежават.
33 Така имотът на левитите може да бъде откупен; и продадена къща в някой от градовете, които те притежават, трябва да бъде върната на юбилея - защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание сред израелтяните.
34 А полето на пасбището на градовете им да не се продава, защото им е вечно притежание.
35 Ако осиромашее брат ти и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш - като на пришълец или заселник, за да живее брат ти при тебе.
36 Да не му вземеш лихва или да търсиш печалба, а да се боиш от своя Бог, за да живее брат ти при тебе.
37 Парите си да не му даваш с лихва, нито храната си да му даваш за печалба.
38 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя и да бъда ваш Бог.
39 Ако осиромашее брат ти при теб и се предложи да бъде продаден, да не го товариш с робска работа.
40 Нека той бъде като наемник или заселник при тебе; нека ти работи до юбилейната година;
41 тогава да си излезе от тебе, той и синовете му с него, и да се върне при семейството си, и да получи обратно притежанието на бащите си.
42 Защото те са Мои слуги, които изведох от Египетската земя; да не бъдат продавани като роби;
43 да не господаруваш над него жестоко, а да се боиш от своя Бог.
44 А колкото до робите и робините, които ще имаш - от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини.
45 Още и от децата на пришълците, които са заселници между вас, от тях да купувате и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви; те да ви бъдат притежание.
46 И да ги оставяте в наследство на децата си; те да ги наследяват след вас като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израелтяните, да не господствате един над друг жестоко.
47 Ако пришълецът или заселникът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него и се продаде на пришълеца или на заселника при теб, или на кого да е от семейството на чужденеца,
48 то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи;
49 или чичо му, или чичовият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е замогнал, може сам да откупи себе си.
50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал, до юбилейната година, така че цената, за която се е продал, да бъде според броя на годините; да му бъде пресметнато според времето на наемник.
51 Ако остават още много години, съразмерно с тях да възвърне за откупуването си от парите, с които е бил купен.
52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и според годините да възвърне за откупуването си.
53 Като годишен наемник да бъде при него; той да не господства над него жестоко пред тебе.
54 Но ако така не се откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и децата му с него,
55 защото израелтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох от Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27