за Христос

А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им и Аз ще я дам на вас за притежание - земя, където текат мляко и мед. Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви отделих от племената.

Слушай Левит 20:24
Левит 20:24

Препратки:

Други преводи на Левит 20:24:

А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им и Аз ще ви я дам за притежание, земя където текат мляко и мед. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който ви отделих от народите.
/Верен 2002/
А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им и Аз ще я дам на вас за притежание - земя, където текат мляко и мед. Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви отделих от племената.
/Библейско общество 2000/
А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им, и Аз ще я дам на вас за притежание, земя гдето текат мляко и мед. Аз съм Господ вашият Бог, който ви отделих от племената.
/Протестантски 1940/
и ви казах: владейте земята им, и вам давам в наследство земята, дето тече мед и мляко. Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви отделих от всички народи.
/Православен/
И рекох ви Вие ще наследите земята им, и аз ще я дам вам за стяжание, земя в която тече мляко и мед. Аз съм Господ Бог ваш който ви отделих от народите.
/Цариградски/
But I have said unto you, Ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey: I am the LORD your God, which have separated you from other people.
/KJV/