за Христос

Ако някой прелюбодейства с чужда жена, т. е. ако някой прелюбодейства с жената на ближния си, да бъдат умъртвени и прелюбодеецът, и прелюбодейката.

Слушай Левит 20:10
Левит 20:10

Препратки:

Други преводи на Левит 20:10:

Ако някой прелюбодейства с жената на друг мъж, ако прелюбодейства с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът, и прелюбодейката.
/Верен 2002/
Ако някой прелюбодейства с чужда жена, т.е. ако някой прелюбодейства с жената на ближния си, да бъдат умъртвени и прелюбодеецът, и прелюбодейката.
/Библейско общество 2000/
Ако прелюбодействува някой с чужда жена, тоест, ако прелюбодействува някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът и прелюбодейката.
/Протестантски 1940/
Ако някой прелюбодействува с омъжена жена, ако някой прелюбодействува с жената на ближния си, - да бъдат умъртвени и прелюбодеецът и прелюбодейката.
/Православен/
И человек който направи прелюбодейство с жената на някого, който направи прелюбодейство с жената на ближния си, непременно да се умъртви прелюбодеецът и прелюбодейцата.
/Цариградски/
And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
/KJV/