за Христос

Левит 20   

1 Наказания за извършени грехове
Господ каза още на Моисей:
2 Да кажеш на израелтяните: Който от израелтяните или от заселените в Израел чужденци даде от децата си на Молох, непременно да бъде предаден на смърт; народът на земята да го убие с камъни.
3 Също и Аз ще обърна лицето Си против онзи човек и ще бъде изтребен измежду народа му, защото е дал децата си на Молох и е омърсил светилището Ми, и е осквернил святото Ми Име.
4 И ако, по какъв да е начин, народът на земята затвори очите си, за да не види този човек, когато дава от децата си на Молох, и не го убие,
5 тогава Аз ще се обърна против този човек и против семейството му и ще изтребя измежду народа им него и всички, които го последват в блудството, за да блудстват в поклонение на Молох.
6 И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства в поклонение на тях, против онзи човек Аз ще се обърна и ще го изтребя измежду народа му.
7 И така, осветете се и бъдете святи, защото Аз съм Господ, вашият Бог;
8 и да пазите наредбите Ми и да ги вършите. Аз съм Господ, Който ви освещавам.
9 Всеки, който прокълне баща си или майка си, да бъде умъртвен; баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху него.
10 Ако някой прелюбодейства с чужда жена, т. е. ако някой прелюбодейства с жената на ближния си, да бъдат умъртвени и прелюбодеецът, и прелюбодейката.
11 Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; и двамата да бъдат умъртвени; кръвта им да бъде върху тях.
12 И ако някой легне със снаха си, и двамата да бъдат умъртвени; нечестие са извършили; кръвта им да бъде върху тях.
13 Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да бъдат умъртвени; кръвта им да бъде върху тях.
14 Ако някой се ожени за дъщеря и майка, това е беззаконие; с огън да бъдат изгорени и той, и те, за да няма беззаконие между вас.
15 Ако някой се съвъкупи с животно, той да бъде умъртвен и животното да убиете.
16 И ако жена отиде при каквото и да е животно, за да се съвъкупи с него, да убиеш и жената, и животното; да бъдат умъртвени; кръвта им да бъде върху тях.
17 Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си, и види голотата й, и тя види неговата голота, това е нечестие, да бъдат изтребени пред очите на народа си; голотата на сестра си е открил, ще носи беззаконието си.
18 И който легне с жена, която е в нечистотата си, и открие голотата й, той е открил течението й и тя е открила течението на кръвта си; затова да бъдат изтребени и двамата измежду народа си.
19 Голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриеш; защото, който е сторил това, е открил голотата на близките си роднини; те ще носят беззаконието си.
20 Ако някой легне със стрина си, голотата на стрина си е открил; те ще носят греха си; бездетни ще умрат.
21 Ако някой вземе жената на брат си, това е нечистота; голотата на брат си е открил; бездетни ще останат.
22 И така, пазете всичките Ми наредби и закони и ги спазвайте, за да не ви избълва земята, където Аз ви завеждам да живеете в нея.
23 И да не постъпвате според обичаите на населението, което Аз прогонвам пред вас; защото те извършиха всички тези гнусоти и затова Аз се погнусих от тях.
24 А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им и Аз ще я дам на вас за притежание - земя, където текат мляко и мед. Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви отделих от племената.
25 Затова правете разлика между чистите животни и нечистите и между нечистите птици и чистите; и да не осквернявате себе си с животно или с птица, или с пълзящи по земята, които Аз ви отделих като нечисти.
26 И бъдете святи на Мене; защото Аз, Йехова, съм свят и ви отделих от племената, за да бъдете Мои.
27 Също мъж или жена, които запитват зли духове или са врачове, да бъдат умъртвени; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27