за Христос

Пред белокосия да ставаш и стареца да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм Господ.

Слушай Левит 19:32
Левит 19:32

Препратки:

Други преводи на Левит 19:32: