за Христос

Всеки да се бои от майка си и от баща си; и съботите Ми да пазите. Аз съм Господ, вашият Бог.

Слушай Левит 19:3
Левит 19:3

Препратки:

Други преводи на Левит 19:3: