за Христос

Левит 17   

1 Правила за жертвените животни и за кръвта
Господ каза още на Моисей:
2 Кажи на Аарон и на синовете му, и на всички израелтяни: Ето какво заповяда Господ:
3 Всеки човек от Израелевия дом, който заколи говедо, агне или коза в стана или който заколи вън от стана,
4 без да го е привел до входа на шатъра за срещане, за да го принесе на Господа пред Господнята скиния, той ще се смята виновен за кръв; кръв е пролял; този човек да бъде изтребен измежду народа си;
5 с цел израелтяните да довеждат жертвите, които колят на полето, и да ги принасят на Господа до входа на шатъра за срещане, при свещеника, за да ги колят за мирни жертви на Господа.
6 И свещеникът да поръси с кръвта Господния жертвеник при входа на шатъра за срещане и да изгори тлъстината за благоухание на Господа.
7 Да не принасят вече жертвите си на идолите, след като те блудстват; това да им бъде вечен закон през всичките им поколения.
8 Кажи им още: Който човек от Израелевия дом или от заселените между тях пришълци принесе всеизгаряне или жертва,
9 без да я приведе до входа на шатъра за срещане, за да я принесе на Господа, този човек да бъде изтребен измежду народа си.
10 Ако някой от Израелевия дом или от заселените между тях пришълци яде каквато и да е кръв, ще обърна лицето Си против онзи човек, който яде кръвта, и ще го изтребя измежду народа му.
11 Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох, за да правите умилостивение на жертвеника за душите си; защото кръвта е, която по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение.
12 Затова казах на израелтяните: Нито един човек от вас да не яде кръв и пришълецът, който е заселен между вас, да не яде кръв.
13 И ако някой от израелтяните или от заселените между тях пришълци отиде на лов и улови животно или птица, което може да се яде, нека излее кръвта му и да я покрие с пръст.
14 Защото, колкото до живота на всяка твар, кръвта й - тя е животът й; затова казах на израелтяните: Да не ядете кръвта на никаква твар, защото животът на всяка твар е кръвта й; всеки, който я яде, ще бъде изтребен.
15 Всеки човек, който яде мърша или разкъсано от звяр, бил той местен жител или пришълец, нека изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще остане нечист до вечерта; а след това ще бъде чист.
16 И ако не ги изпере и не окъпе тялото си, тогава ще носи беззаконието си.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27