за Христос

Левит 10   

1 А Аароновите синове Надав и Авиуд взеха кадилниците си и като сложиха в тях огън и тамян, принесоха чужд огън пред Господа - нещо, което Той им беше забранил.
2 Затова огън излезе от присъствието на Господа и ги изпепели; и умряха пред Господа.
3 Тогава Моисей каза на Аарон: Това е, което каза Господ: Аз ще се изявя като свят в онези, които се приближават към Мен, и ще се прославя пред целия народ. А Аарон мълчеше.
4 Моисей повика Мисаил и Елисафан, синовете на Аароновия чичо Озиил, и им каза: Приближете се, вдигнете братята си от светилището и ги изнесете вън от стана.
5 И така, те се приближиха и ги изнесоха с хитоните им вън от стана, както каза Моисей.
6 Тогава Моисей каза на Аарон и на синовете му Елеазар и Итамар: Не откривайте главите си и не раздирайте дрехите си, за да не умрете и да не дойде гняв на цялото общество; а за изгарянето, което подпали Господ, нека плачат братята ви, целият Израелев дом.
7 И да не излезете от входа на шатъра за срещане, за да не умрете; защото мирото за Господнето помазване е на вас. И те направиха, както каза Моисей.
8 След това Господ каза на Аарон:
9 Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или сикера - нито ти, нито синовете ти с тебе, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения
10 както, за да различавате между свято и скверно и между нечисто и чисто,
11 така и за да учите израелтяните на всички наредби, които Господ им е говорил чрез Моисей.
12 После Моисей каза на Аарон и на останалите му синове Елеазар и Итамар: Вземете хлебната жертва, която е останала от Господните жертви, принесени чрез огън, и я яжте безквасна при жертвеника, защото е пресвята жертва,
13 и трябва да я ядете на свято място, понеже това е твоето право и правото на синовете ти от Господните жертви, принесени чрез огън; защото така ми беше заповядано.
14 Също и гръдната част на движимия принос и бедрото на този за издигане трябва да ядете на чисто място - ти, синовете ти и дъщерите ти с тебе; защото това е дадено като твое право и право на синовете ти от жертвите на мирните приноси на израелтяните.
15 Бедрото на приноса за издигане и гръдната част на движимия принос да донасят заедно с жертвите, принесени чрез огън на тлъстината, за да ги полюшват за движим принос пред Господа; и ще бъде твое вечно право и право на синовете ти с тебе, както заповяда Господ.
16 Моисей търсеше грижливо козела на приноса за грях, но той беше вече изгорен; затова той се разгневи на Елеазар и Итамар, останалите Ааронови синове, и каза:
17 Защо не ядохте приноса за грях на святото място, тъй като това е пресвят принос и ви е даден, за да отнемате беззаконието на обществото и да правите умилостивение за тях пред Господа?
18 Ето, кръвта му не бе внесена вътре в светилището. Трябваше непременно да го изядете в светилището, както заповядах.
19 Но Аарон отговори на Моисей: Ето, те принесоха днес жертвата си за грях и всеизгарянето си пред Господа; и като ми се случиха такива работи, ако бях ял днес приноса за грях, щеше ли да се види угодно на Господа?
20 И Моисей, като чу това, му се видя, че бе удовлетворен.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27