за Христос

Левит 1   

1 Закони за жертвоприношенията
И Господ повика Моисей и като му говореше от шатъра за срещане, каза:
2 Кажи на израелтяните: Когато някой от вас принесе жертва на Господа, нека принесе от добитъка, от едрия или дребния добитък.
3 Ако приносът му за всеизгаряне е от едрия добитък, нека принесе мъжко животно без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа.
4 Да положи ръката си върху главата на животното, определено за всеизгаряне, и ще бъде прието от негово име, за да извърши умилостивение за него.
5 После да заколи телето пред Господа; и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с нея наоколо върху жертвеника, който е пред входа на шатъра за срещане.
6 И да одере животното, определено за всеизгаряне, и да го насече на късове.
7 А синовете на свещеника Аарон да сложат огън на жертвеника и да наредят дърва на огъня.
8 И свещениците, Аароновите синове, да сложат тези късове, главата и тлъстината на дървата, които са върху огъня на жертвеника;
9 а вътрешностите му и краката му да измие с вода и свещеникът да изгори всички тези части на жертвеника като всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна на Господа.
10 Ако пък приносът му за всеизгаряне е от стадата, от овцете или от козите, нека принесе мъжко животно без недостатък.
11 Да го заколи пред Господа на северната страна на жертвеника; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят жертвеника наоколо с кръвта му.
12 И да го насече на късове, с главата му и тлъстините му; а свещеникът да ги нареди на дървата, които са върху огъня на жертвеника.
13 А вътрешностите и краката да измие с вода; и свещеникът да принесе всички тях и да ги изгори на жертвеника; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна на Господа.
14 Но ако приносът му за всеизгаряне на Господа е от птиците, тогава да принесе от гургулиците или от гълъбчетата.
15 Свещеникът да го донесе при жертвеника и като откъсне главата му, да го изгори на жертвеника; а кръвта му да изцеди до страната на жертвеника.
16 Да изтръгне гушата и перата му и да ги хвърли на източната страна на жертвеника, към мястото за пепелта.
17 И да го разчекне между крилата, но без да го разделя на две; и свещеникът да го изгори върху дървата, които са на огъня на жертвеника; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна на Господа.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27