за Христос

Колосяни 4   

1 Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.
2 Наставления за молитва и мъдрост
Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.
3 Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, така че да говоря тайната, която е в Христос, за която съм и в окови,
4 да я изявя така, както трябва да говоря.
5 Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието.
6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.
7 Сътрудници в апостолското дело. Заключителни поздрави
Що се отнася до мене, всичко ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа Тихик,
8 когото пратих до вас именно затова, за да узнае вашето състояние и той да утеши сърцата ви.
9 Изпратих с него и верния и възлюбен брат Онисим, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тук.
10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мен, и Марк - племенникът на Варнава (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас, приемете го),
11 и Исус, наречен Юст. От обрязаните тези са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха.
12 Поздравява ви Епафрас, служителят на Исус Христос, който е от вас и който винаги усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля.
13 Защото свидетелствам за него, че се труди много за вас и за тези, които са в Лаодикия и в Йерапол.
14 Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас.
15 Поздравете братята, които са в Лаодикия, и Нимфан с домашната му църква.
16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.
17 И кажете на Архип: Внимавай в службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.
18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. Амин.
Колосяни: 1 2 3 4