за Христос

Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.

Слушай Колосяни 3:20
Колосяни 3:20

Препратки:

Други преводи на Колосяни 3:20: