за Христос

и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;

Слушай Колосяни 3:10
Колосяни 3:10

Препратки:

Други преводи на Колосяни 3:10: