за Христос

Колосяни 1   

1 Благодарност към Бога за колосяните
Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, и брат Тимотей,
2 до святите и верни братя в Христос, които са в Колос: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос.
3 Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос (като се молим винаги за вас,
4 понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии),
5 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули преди това в истинското слово на благовестието,
6 което дойде до вас; както то принася плод и расте и в целия свят, така и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,
7 както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е за нас верен Христов служител;
8 който ни и извести за вашата любов в Духа.
9 Молитвата на апостола за колосяните
Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране,
10 за да постъпвате достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;
11 подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;
12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината;
13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.
14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;
15 Възхвала на величието на Исус Христос
в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
17 и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.
18 Той е и глава на тялото, т. е. на църквата, Той е Началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.
19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота
20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си - и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.
21 И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела,
22 сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни,
23 ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.
24 Служението на апостола
Сега се радвам в страданията си за вас, като от своя страна допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата,
25 на която аз станах служител по Божията наредба, която ми беше възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,
26 т. е. тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;
27 на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т. е. Христос между вас, надеждата на славата.
28 Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос.
29 Затова и се трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мене мощно.
Колосяни: 1 2 3 4