за Христос

Йоил 2:13,14,18-30,32   

13 и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си,
и се обърнете към Господа, вашия Бог;
защото е милостив и щедър,
дълготърпелив и многомилостив
и се разкайва за злото.
14 Кой знае дали Той няма да се върне и да се разкае,
да остави благословение след Себе Си,
колкото за
хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог?
18 Тогава Господ поревнува за земята Си
и се смили над народа Си.
19 И Господ отговори на народа Си:
Ето, Аз ще ви пратя житото,
виното и маслото и ще се наситите от тях,
и няма вече да ви направя за позор между народите;
20 а ще отдалеча от вас северната язва
и ще я оттласна в безводна и пуста земя,
с предната й страна към източното море;
а задната й страна - към западното море;
и воня ще излезе от нея,
и смрад ще се издигне от нея,
защото е извършила надути работи.
21 Не бой се, земьо; радвай се и се весели;
защото Господ извърши велики дела.
22 Не се плашете, полски животни;
защото пасищата на целината поникват,
защото дървото ражда плода си,
смокинята и лозата дават силата си.
23 И така, радвайте се и вие, сионови деца,
и се веселете в Господа, вашия Бог;
защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка
и ви излива дъжд - есенен и пролетен -
в първия месец.
24 Харманите ще се напълнят с жито
и линовете ще преливат от вино и масло.
25 И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът,
червеят, бръмбарът и гъсеницата -
Моята голяма войска, която пратих между вас.
26 И ще ядете изобилно и ще се наситите,
и ще хвалите името на Господа, вашия Бог,
Който е постъпвал чудесно с вас;
и народът Ми няма никога да се посрами.
27 И ще познаете, че Аз съм сред Израел
и че съм Господ, вашият Бог, и че няма друг;
и народът Ми няма никога да се посрами.
28 Обещание за изливане на Духа
И след това
ще излея Духа Си на всяка твар;
и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
старците ви ще виждат сънища,
юношите ви ще виждат видения;
29 също и на слугите и на слугините
ще изливам Духа Си в онези дни.
30 И ще покажа чудеса на небето и на земята,
кръв, огън и стълбове от дим.
32 И всеки, който призове името Господне, ще се избави;
защото в хълма Сион и в Йерусалим ще има избавени,
както каза Господ,
и между оцелелите - онези, които Господ ще повика.
Йоил: 1 2 3