за Христос

тогава, ако ти беше чист и правдив,
непременно сега Той би се събудил да работи за теб
и би направил да благоденства праведното ти жилище;

Слушай Йов 8:6
Йов 8:6

Препратки:

Други преводи на Йов 8:6: