за Христос

Така са пътищата на всички, които забравят Бога;
и надеждата на нечестивия ще загине.

Слушай Йов 8:13
Йов 8:13

Препратки:

Други преводи на Йов 8:13: