за Христос

Първа реч на Валдад. Йов е лицемер
Тогава савхиецът Валдад отговори:

Слушай Йов 8:1
Йов 8:1

Препратки:

Други преводи на Йов 8:1: