за Христос

Йов 5:11,15-27   

11 Който възвисява смирените и въздига в безопасност нажалените,
15 Но Бог избавя сиромаха от меча, който е устата им,
и от ръката на силния;
16 и така сиромахът има надежда,
а устата на беззаконието се запушват.
17 Ето, блажен е онзи човек, когото Бог изобличава;
затова не презирай наказанието от Всемогъщия;
18 защото Той наранява, Той и превързва;
поразява и Неговите ръце изцеляват.
19 В шест беди ще те избави;
дори в седмата няма да те досегне зло.
20 В глад ще те откупи от смърт
и във война - от силата на меча.
21 От бича на език ще бъдеш опазен
и няма да се уплашиш от погибел, когато дойде.
22 На погибелта и на глада ще се присмиваш
и няма да се уплашиш от земните зверове;
23 защото ще имаш спогодба с камъните на полето;
и дивите зверове ще бъдат в мир с теб.
24 И ще познаеш, че шатърът ти е в мир;
и когато посетиш кошарата си, няма да намериш да ти липсва нещо.
25 Ще познаеш още, че е многобройно твоето потомство
и рожбите ти - като земната трева.
26 В дълбока старост ще дойдеш до гроба си,
както се събира житен сноп на времето си.
27 Ето, това издирихме; така е;
слушай го и го познай за своето добро.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42