за Христос

Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря?
Слагам ръката си на устата си.

Слушай Йов 40:4
Йов 40:4

Препратки:

Други преводи на Йов 40:4: