за Христос

Този, когото е изобличил Всемогъщият, ще се бори ли с Него?
Този, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това.

Слушай Йов 40:2
Йов 40:2

Препратки:

Други преводи на Йов 40:2: