за Христос

Втора реч. Бог е над силите на злото. Изящното дело Божие
Господ проговори на Йов и каза:

Слушай Йов 40:1
Йов 40:1

Препратки:

Други преводи на Йов 40:1: