за Христос

Йов 40   

1 Втора реч. Бог е над силите на злото. Изящното дело Божие
Господ проговори на Йов и каза:
2 Този, когото е изобличил Всемогъщият, ще се бори ли с Него?
Този, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това.
3 Тогава Йов отговори на Господа:
4 Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря?
Слагам ръката си на устата си.
5 Веднъж съм говорил и не искам да отговарям вече,
дори дваж, но няма да повторя.
6 Тогава Господ отговори на Йов от бурята:
7 Опаши сега кръста си като мъж;
Аз ще те попитам и ти Ми отговаряй.
8 Нима искаш да отмениш Моята присъда?
Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?
9 Или имаш ли мишца като Бога?
И можеш ли да гърмиш с глас като Него?
10 Украси се сега с превъзходство и достолепие
и се облечи в чест и величие.
11 Изсипвай преливащия си гняв;
и гледай към всеки горделив и го смирявай;
12 гледай към всеки горделив и го снишавай;
и стъпквай нечестивите на мястото им;
13 скрий ги заедно в пръстта;
вържи лицата им в скритото място.
14 Тогава и Аз ще изповядам пред тебе,
че твоята десница може да те спаси.
15 Ето сега речния кон, който съм създал, както и теб;
яде трева като вол.
16 Ето сега, силата му е в чреслата му
и якостта му - в мускулите на корема му.
17 Клати опашката си като кедър;
жилите на бедрата му са сплотени.
18 Костите му са като медни цеви;
ребрата му са като железни лостове.
19 Той е изящното дело Божие;
Онзи, Който го е направил, го е снабдил с меча Си.
20 Наистина планините промишляват за него храна,
където играят всички полски зверове.
21 Ляга под сенчестите дървета,
в скривалището на тръстиката и в блатата;
22 сенчестите дървета го покриват със сянката си;
върбите на потоците го обкръжават.
23 Ето, ако би придошла река, той не трепери;
не се смущава, ако би се и Йордан устремил към устата му.
24 Може ли някой да го хване, когато е нащрек.
Или да прободе носа му с примка?
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42