за Христос

Йов 35   

1 Трета реч на Елиу. Никой не може да се сравни с Бога!
Елиу каза още:
2 Мислиш ли, че е право това, което каза ти:
Моята правда в това дело е повече от Божията?
3 Защото ти каза: Какво ще ми бъде преимуществото?
Какво ще ме ползва повече, отколкото ако бях съгрешил?
4 Аз ще отговоря на теб
и на приятелите ти с тебе.
5 Погледни към небесата и виж;
и гледай облаците, колко по-нависоко са от теб.
6 Ако съгрешаваш, какво правиш против Него?
И ако се умножават престъпленията ти, какво Му вършиш?
7 Ако си праведен, какво Му даваш?
Или какво получава Той от ръката ти?
8 Нечестието ти може да навреди само на човек като теб;
а правдата ти може да ползва само човешки син.
9 Поради много угнетения викат страдалците,
пищят поради насилието на мощните;
10 но пак никой не казва: Къде е Бог, Творецът ми,
Който дава песни нощем,
11 Който ни учи повече, отколкото земните животни,
и ни прави по-мъдри от въздушните птици?
12 Така те викат; но Той не отговаря
да ги избави от гордостта на нечестивите.
13 Наистина Бог не слуша празнословието
и Всемогъщият не го зачита.
14 Колко по-малко, когато ти казват, че не Го виждаш,
че делото ти е пред Него и напразно Го чакаш!
15 И сега, понеже не те е посетил в яростта Си
и не е прегледал със строгост надменността ти,
16 затова Йов отваря уста да говори суетности,
трупа думи, лишени от благоразумие.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42