за Христос

Той пее пред хората, като казва:
Съгреших и изкривих правото,
и не ми бе въздадено според греха ми;

Слушай Йов 33:27
Йов 33:27

Препратки:

Други преводи на Йов 33:27: