за Христос

Тогава, ако има ангел с него,
посредник, пръв между хиляда,
за да възвести на човека какво за него е право,

Слушай Йов 33:23
Йов 33:23

Препратки:

Други преводи на Йов 33:23: