за Христос

също против тримата му приятели пламна гневът му, защото бяха осъдили Йов, без да му намерят отговор.

Слушай Йов 32:3
Йов 32:3

Препратки:

Други преводи на Йов 32:3: