за Христос

Речи на Елиу
(32:1-37:24)
Въведение

И така, тези трима човека престанаха да отговарят на Йов, защото беше праведен пред своите си очи.

Слушай Йов 32:1
Йов 32:1

Препратки:

Други преводи на Йов 32:1: