за Христос

Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа и порази Йов с лоши циреи от стъпалата на краката му до темето му.

Слушай Йов 2:7
Йов 2:7

Препратки:

Други преводи на Йов 2:7: