за Христос

Но простри ръката Си сега и се допри до костите му и до плътта му, и той ще Те похули в лицето.

Слушай Йов 2:5
Йов 2:5

Препратки:

Други преводи на Йов 2:5: