за Христос

А Сатана отговори на Господа: Кожа за кожа, да! Всичко, което има, човек ще го даде за живота си.

Слушай Йов 2:4
Йов 2:4

Препратки:

Други преводи на Йов 2:4: