за Христос

Господ каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана Му отговори: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея.

Слушай Йов 2:2
Йов 2:2

Препратки:

Други преводи на Йов 2:2: