за Христос

И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа.

Слушай Йов 2:1
Йов 2:1

Препратки:

Други преводи на Йов 2:1: