за Христос

Йов 24   

1 Силните не питат за Божията воля
Защо, ако времената не са скрити от Всемогъщия,
онези, които Го познават, не виждат дните Му за съд?
2 Едни преместват межди,
грабят стада и ги пасат;
3 откарват осела на сирачетата;
вземат в залог говедото на вдовицата;
4 изтласкват бедните от пътя;
сиромасите на земята се крият заедно от тях.
5 Ето, като диви осли в пустинята излизат по работата си,
подраняват да търсят храна;
пустинята им доставя храна за децата им.
6 Жънат фуража в нивата, за да го ядат,
и берат лозата на неправедника;
7 цяла нощ лежат голи, без дрехи,
и нямат завивка в студа;
8 измокрят се от планинските дъждове
и прегръщат скалата, понеже нямат прибежище.
9 Други грабват сирачето от съседите
и вземат залог от сиромаха.
10 Голи, тези ходят крадешком без дреха,
и гладни носят сноповете;
11 изстискват дървено масло в техните огради,
тъпчат линовете им, а остават жадни.
12 Умиращите охкат из града
и душата на ранените вика;
но пак Бог не гледа това безумие.
13 Слово срещу противниците на светлината
Други са от противниците на светлината;
не знаят пътищата й
и не стоят в пътеките й.
14 Убиецът става в зори и убива сиромаха и нуждаещия се,
а нощем е като крадец.
15 Така и окото на прелюбодееца очаква да се мръкне,
като казва: Око няма да ме види;
и променя лицето си.
16 В тъмнината пробиват къщи;
те се затварят през деня,
светлина не познават.
17 Защото за всички тях зората е като мрачната сянка;
понеже познават ужасите на мрачната сянка.
18 Бързо се отвличат по лицето на водата;
делът им е проклет на земята;
не се обръщат вече към пътя за лозята.
19 Както сушата и топлината поглъщат водата от снега,
така и преизподнята - грешните.
20 Майчината утроба ще ги забрави;
червеят ще има сладко ястие в тях;
няма вече да си спомнят за тях;
и неправдата ще се строши като дърво.
21 Поглъщат неплодната, която не ражда;
и на вдовицата не правят добро.
22 Влачат и мощните със силата си;
те стават и никой не е в безопасност през живота си.
23 Бог им дава безопасност и те се успокояват с нея.
Но очите Му са върху пътищата им.
24 Въздигнаха се за малко и ето че ги няма!
Снишават се; и както всички други, си отиват
и се прекършват, както главите на класовете.
25 И сега, ако не е така, кой ще ме изкара лъжец
и ще превърне в нищо думите ми?
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42