за Христос

Буците на долината ще му бъдат леки;
и всеки човек ще отиде след него,
както безбройни са отишли преди него.

Слушай Йов 21:33
Йов 21:33

Препратки:

Други преводи на Йов 21:33: