за Христос

Защото какво наслаждение от дома си има нечестивият след себе си,
когато се свърши числото на месеците му?

Слушай Йов 21:21
Йов 21:21

Препратки:

Други преводи на Йов 21:21: