за Христос

Казвате: Бог пази наказанието на тяхното беззаконие за децата им.
По-добре нека въздаде на самите тях, за да го усещат;

Слушай Йов 21:19
Йов 21:19

Препратки:

Други преводи на Йов 21:19: