за Христос

Йов повторно отговаря на Софар. Временното благополучие на нечестивите и възмездието им
Тогава Йов отговори:

Слушай Йов 21:1
Йов 21:1

Други преводи на Йов 21:1:

Тогава Йов отговори и каза:
/Верен 2002/
Тогава Йов отговори:
/Библейско общество 2000/
Тогава Иов в отговор рече:
/Протестантски 1940/
Иов отговори и рече:
/Православен/
А Иов отговори и рече: -
/Цариградски/
But Job answered and said,
/KJV/