за Христос

Йов 20:15-29   

15 Погълнал е богатство, но ще го повърне;
Бог ще го изтръгне от корема му.
16 Отрова аспидна ще суче;
език на ехидна ще го умъртви.
17 Няма вече да гледа потоците,
реките, които текат с мед и масло.
18 Това, за което се труди, ще го върне
и няма да се наслаждава на него;
съразмерно с имота, който е придобил,
той няма да се радва.
19 Защото е угнетил сиромасите и ги е оставил;
заграбил е къща, която не беше построил.
20 Понеже не е знаел насита на лакомията си,
няма да запази нищо от това, което му е най-мило;
21 понеже не остана нищо, което не изяде,
затова благоденствието му няма да трае.
22 Когато е в пълно изобилие, ще го сполети оскъдност;
ръката на всеки окаяник ще го нападне.
23 Когато се кани да напълни корема си,
Бог ще хвърли върху него яростния Си гняв
и ще го навали върху него, когато още яде.
24 Когато бяга от желязното оръжие,
стрелата на медния лък ще го прониже.
25 Той я изтръгва и тя излиза от тялото му.
Да! Лъскавият й връх излиза от жлъчката му;
ужаси го обземат.
26 Всякаква тъмнина е запазена за съкровищата му;
огън, нераздухван от човек, ще го изяде;
на тези, които остават в шатъра му, ще им бъде зле.
27 Небето ще открие беззаконието му
и земята ще се повдигне против него.
28 Богатството на дома му ще изчезне,
в деня на Божия гняв ще се разпилее.
29 Това е от Бога делът на нечестивия
и определеното му от Бога наследство.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42