за Христос

И Господ каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана Му отговори: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея.

Слушай Йов 1:7
Йов 1:7

Препратки:

Други преводи на Йов 1:7: